sobota, 8 lutego 2014

Szkolenie Savoir-vivre W Biznesie

Wyobraź sobie, że wybierasz się na spotkanie z potencjalnymi klientami. Przygotowujesz profesjonalną ofertę, bierzesz pod uwagę różne możliwości, dopinasz wszystko na ostatni guzik. Czy aby na pewno o wszystkim pamiętałeś?

Szukasz odpowiedzi na pytania:

 • Jak wywrzeć dobre pierwsze wrażenie?
 • Jak elegancko prowadzić konwersację?
 • Czy hierarchia zawodowa jest ważna przy wsiadaniu do samochodu?
 • W jaki sposób kształtować profesjonalny wizerunek?
 • Czy wypada przejść na „ty” w klientem?
 • Jak elegancko zaprosić partnerów biznesowych na oficjalne przyjęcie?
 • Czym jest precedencja i jakie są jej zasady?
 • Jak prowadzić biznesową korespondencję elektroniczną z klasą?

Ze szkolenia „Savoir-vivre w biznesie” wyjdziesz bogatszy o znajomość odpowiedzi na te pytania i wiedzę, dającą swobodę zachowania w każdej sytuacji biznesowej i towarzyskiej. Szkolenie przygotowano specjalnie z myślą o współczesnych menedżerach, specjalistach i osobach prowadzących własną działalność. Udział w szkoleniu to sposób na zweryfikowanie norm swoich zachowań w towarzystwie i poszerzenie horyzontów w zakresie etykiety profesjonalnej.

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi to szeroka dziedzina i zbiór praktycznych umiejętności bardzo zróżnicowanych. Dlatego umiejętne ich dostosowanie do firmy i sprawne wykorzystanie w praktyce gwarantują sukces w zarządzaniu ludźmi.

Szkolenie ma na celu rozwój wiedzy i podstawowych kompetencji z zakresu zarządzania personelem oraz praktycznych umiejętności związanych z wszystkimi procesami zarządzania zasobami ludzkimi.

Szkolenie oparte jest na metodach interaktywnych, prowadzone jest w charakterze warsztatów, co pozwala na pełne skupienie się na umiejętnościach praktycznych. Wykorzystamy przede wszystkim techniki: dyskusji, analizy przypadków, symulacji gier, ćwiczeń opartych na realnych zadaniach zawodowych uczestników szkolenia oraz mini wykładów połączonych z prezentacjami multimedialnymiProgram szkolenia

 1. Proces zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce
  • podstawowe procesy zarządzania personelem,
  • główne założenia oraz zasady ZZL w firmie
  • cykl zarządzania personelem w organizacji
 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi z psychologicznego punku widzenia
  • zaangażowanie pracowników
  • dążenie do elastyczności
  • praca zespołowa
 3. Rekrutacja i selekcja pracowników
  • przygotowanie procesu rekrutacji i selekcji
  • budowanie profili kompetencji
  • metody naboru, budowanie bazy kandydatów
  • metody selekcji pracowników
  • rodzaje wywiadów sekcyjnych, stosowane metody
  • testy stosowane w selekcji
  • procedura Assessment Center .
 4. Sztuka prowadzenia wywiadu selekcyjnego
  • zachowania kandydata i ich interpretacja
  • metody skuteczne dla wywiadu
  • zadawanie pytań
  • błędy w ocenianiu i sposoby ich eliminacji.
 5. Motywowanie pracowników
  • czym są motywy i samo motywowanie
  • rodzaje motywacji u człowieka – podstawy psychologiczne
  • czynniki motywujące do pracy
  • diagnoza motywacji własnej.
  • zasady i procedury motywowania niefinansowego
  • - jak motywować rozmową
   • skuteczna krytyka
   • skuteczna pochwała
   • rozmowy korygujące zachowania
  • najczęściej popełniane błędy w motywowaniu przez przełożonych
 6. Ocenianie pracowników
  • cele i rodzaje systemów oceniających
   • rozwój a ewaluacja
   • systemy ocen okresowych
  • przeszkody w skutecznym ocenianiu – jak je pokonywać
  • metody wykorzystywane w ocenianiu pracowników
  • dokumenty wykorzystywane w procedurze oceniania
  • rozmowa oceniająca – etapy, zasady jej prowadzenia
  • obiektywność oceny, eliminowanie typowych błędów oceny
 7. Rozwój i szkolenia pracowników
  • projektowanie działań szkoleniowych, wyznaczane cele
  • analiza potrzeb szkoleniowych – metody
  • wybór firmy szkoleniowej – analiza czynników decydujących
  • prowadzenie szkolenia, stosowane metody techniki
  • ocena efektywności szkoleń
  • stosowane metody i ich efektywność,
  • etapy ewaluacji – poziomy zaawansowania

Szkolenie Zaawansowane Negocjacje Biznesowe

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się dlaczego wpadasz w sidła handlowców? Odpowiedź jest banalna – dostawcy również są szkoleni. Przyjrzyj się technikom zakupowym z innej perspektywy i odwróć je z korzyścią dla siebie.

Szkolenie/gra negocjacyjna uświadomi Ci charakterystykę zaawansowanych negocjacji zakupowych, samodzielnie zdefiniujesz i przeanalizujesz własny styl komunikacji, zdobędziesz praktyczne umiejętności oraz wiedzę dotyczącą skutecznych negocjacji zakupowych. Nauczysz się również jak rozpoznawać stosowane techniki wobec Ciebie, bo nikt nie może zagwarantować, że nie spotkasz się ze sprzedawcą, który będzie się zachowywał nieetycznie, chcąc zmusić Cię do uległości i nawiązania niekorzystnej współpracy.

Szkolenie składa się z 3 modułów:

 • Teoretycznego, który pozwala ugruntować swoją wiedzę i zrozumieć interdyscyplinarność negocjacji (20% czasu szkolenia)
 • Analitycznego, którego celem jest analiza wybranych case study przedstawiających w 100% naturalne negocjacje zarejestrowane na materiale VIDEO (20% czasu szkolenia)
 • Praktycznego, związanego z prawdziwą grą negocjacyjną o charakterze zakupowym, która rozgrywana jest pomiędzy uczestnikami szkolenia oraz trenerem oraz osobami postronnymi. Gra jest tak prowadzona przez trenera aby sprawdzić przede wszystkim Twój charakter, Twoją pewność siebie, asertywność, podatność na wpływ ze strony innych i umiejętność wpływania na innych i perswadowania w procesie zakupów i negocjacji. Bądź zatem przygotowany na prawdziwe wyzwanie, emocje i prawdziwe negocjacje zakupowe! W trakcie gry stworzone są naturalne warunki do prowadzenia negocjacji, których wynik przekłada się zarówno na Twój stan posiadania jak również na Twoje emocje. Popełniony niewielki błąd może diametralnie zmienić przebieg gry na korzyść kogoś zupełnie przypadkowego. Emocje oraz postawy uczestników wpływają na innych w trakcie gry. Zaletą gry jest jej naturalność, ponieważ to uczestnicy tworzą jej zasady, negocjując je między sobą. Udział w grze gwarantuje uzyskanie odpowiedzi dotyczącej dalszych obszarów rozwoju nie tylko w zakresie negocjacji zakupowych ale również komunikacji, perswazji oraz wywierania wpływu.

Zalety uczestniczenia w grze z punktu widzenia uczestnika, chcącego poszerzyć swoje umiejętności miękkie:

 • Uczestnicy biorą udział w prawdziwych realnych sytuacjach. Nie odtwarzają scenek i nie wchodzą w aktorskie role, które z racji braku lub nadmiaru posiadanych atrybutów mogą być dla nich trudne do prawidłowego wykonania.
 • Gra nie jest symulacją. Wszystko w grze dzieje się naprawdę
 • Przyswajanie wiedzy przez uczestników opiera się o tzw. „pamięć emocjonalną”, która jest zdecydowanie trwalsza niż pamięć logiczno-mechaniczna. Uczenie polega na tym, że otaczający świat w grze odpowiada w realny sposób na nasze posunięcia, a my zapamiętujemy wynik tego procesu. Np. w życiu dziecko uczy się zależności między pedałowaniem a utrzymywaniem równowagi na rowerze. W grze negocjator-zakupowiec jako uczestnik uczy się np. aby nigdy nie akceptować pierwszej oferty albo poznaje regułę perswazyjną w oparciu o swój realny wynik jaki osiąga w grze.


Program szkolenia

1. SKUTECZNY (ZAAWANSOWANY) ZAKUPOWIEC/NEGOCJATOR – co ma kluczowy wpływ na umiejętność Twoich negocjacji? Instynkt, nawyki, charakter – proste ćwiczenie pozwoli odpowiedzieć na to pytanie

2. Czym jest Twoja kondycja negocjacyjna i co ma wspólnego z Twoją EQ, fizjologią Twojego mózgu oraz samooceną?

3. Kiedy zaczynają się negocjacje?

 • ZOPA – czyli czy mamy co negocjować i czy mamy czym handlować? – analiza video case
 • Komunikacja – perswazja – wywieranie wpływu - negocjacje. Praktyczne spojrzenie na zależności pomiędzy tymi elementami.
 • WIN - WIN w negocjacjach - udział w prostym, realnym, życiowym ćwiczeniu pomoże zrozumieć zasadę WIN - WIN – analiza video case
 • Czy istnieją magiczne techniki negocjacji? - Skuteczność narzędzi nie zależy od nich samych ale od osób, które się nimi posługują oraz okoliczności w jakich się znajdują
 • Kardynalne błędy kupców w negocjacjach
 • Jakie zasady i techniki negocjacji oraz gesty stosować kiedy Twoja BATNA jest silna a jakie kiedy Twoja BATNA jest słaba – analiza video case
 • Przewidywanie zachowań kupca na podstawie odruchów ciała i mikro-ekspresji
 • Blef w negocjacjach, sposoby blefowania oraz wykrywania blefu.
 • Impas i postawa psa ogrodnika w negocjacjach – jak postępować z trudnymi ludźmi?
 • Perfidne ale skuteczne zagrywki wykorzystywane w trakcie negocjacji - analiza video case
 • Realna i 100% naturalna prezentacja przez trenera perfidnych zagrywek i sposobów obrony w trakcie gry negocjacyjnej.

4. Scenariusze handlowe – siła oraz słabość produktu, rynku, sprzedającego i kupującego. Co trzeba wziąć pod uwagę negocjując współpracę?

 • Dlaczego słabość kupca jest siłą handlowca/dostawcy? Dlaczego słabość handlowca/dostawcy jest siłą kupca? Dlaczego rozpoznany motyw działania osłabia negocjacje cenowe? – analiza video case
 • Dylemat kupca – ile stylów negocjacji mają do wyboru? - Różne szkoły negocjacji podają różne style negocjacji, np zasadniczy, miękki, twardy. Jak to wygląda w praktyce kupieckiej?
 • Techniki sprzedażowe jakie zastosują żeby Ci wcisnąć swój towar – handlowcy też jeżdżą na szkolenia i poznają różne techniki rozmowy z kupcami. Pytanie czy kupcy są tego świadomi? Spojrzenie na ich zagrywki – analiza video case

5. Zamykanie negocjacji

6. Podsumowanie szkolenia

 • Pytania i odpowiedzi – burza mózgów
 • Dlaczego przegrałem(am) i dlaczego oni wygrali? - pytania i odpowiedzi - analiza strategii stosowanych przez uczestników w grze na bazie osiągniętych wyników
 • Zakończenie szkolenia i wręczenie nagrody.


SZKOLENIE O CHARAKTERZE ZADANIOWYM

Szkolenie oparte o prawdziwą grę zakupową, przygotowane jest dla kupców/zaopatrzeniowców świadomych biznesowo, z wiedzą o negocjacjach na poziomie średnio-zaawansowanym, którzy nastawieni są na samodoskonalenie, proaktywność,  i którzy posiadają silną motywację wewnętrzną do poznania swoich obszarów rozwoju w obszarze zaawansowanych negocjacji zakupowych. Udział w grze/szkoleniu i rozwój własnych kompetencji zmusza do opuszczenia swojej strefy komfortu psychicznego. Gra zawiera w sobie sporą dawkę prawdziwych emocji. Osoby o niskiej EQ (samoocena, samoregulacja) i świadomości biznesowej powinny wybrać szkolenie na niższym poziomie zaawansowania. Szkolenie pozbawione jest charakteru wykładowego/scenkowego!


 

piątek, 7 lutego 2014

Szkolenie :: Zarządzanie zespołem

Na niezwykle konkurencyjnym rynku umiejętne kierowanie ludźmi jest niezbędne, by utrzymać firmę na „wysokich obrotach” i nie wypaść z gry.

Na niezwykle konkurencyjnym rynku umiejętne kierowanie ludźmi jest niezbędne, by utrzymać firmę na „wysokich obrotach” i nie wypaść z gry. Osoba na stanowisku kierowniczym dobrze zna realia, kulturę i organizację firmy, natomiast często wymaga rozwoju kompetencji związanych z komunikacją i egzekwowaniem zadań. Zdolność wpływania na innych, precyzyjnego komunikowania swojej woli, rozpoznawania sytuacji konfliktowych, stosowania profilaktyki, a nie tylko taktyki „gaszenia pożaru” jest niezwykle cenną umiejętnością. Warsztaty mają na celu, przećwiczenie kluczowych elementów komunikacji związanej z zarządzaniem – rozmowy motywującej i dyscyplinującej, instruktażu, wydawania poleceń, określania wymagań wobec pracownika.Dzięki warsztatom uczestnicy:

 • zdobędą umiejętność skutecznego zarządzania zespołem, dopasowują styl do poziomu gotowości pracownika do realizacji zadań,
 • będą potrafili otwarcie i stanowczo komunikować decyzje swoich podwładnym,
 • przećwiczą techniki przekazywania informacji zwrotnej i prowadzenia rozmowy dyscyplinującej z pracownikiem,
 • poznają techniki wspierające rozwój pracowników, uwolnią i rozwiną ich potencjał,
 • nabędą umiejętność prowadzenia efektywnych spotkań rozwojowych, definiowania i rozliczania zadań,
 • wzmocnią poczucie własnej wartości i jasno określą relacje z podwładnymi,
 • zwiększą satysfakcję z wykonywanej przez siebie pracy,
 • uzyskają informację zwrotną od Trenera i innych uczestników dotyczącą ćwiczonych na szkoleniu metod i technik wspomagających zarządzanie zespołem,


Program szkolenia:

Moduł I (2 godz.)
Psychologiczne aspekty budowania efektywnej komunikacji w zespole

Pierwszy moduł będzie wprowadzał uczestników w zagadnienia skutecznej komunikacji w zespole, w relacji menadżer – pracownik. O skutecznej komunikacji możemy mówić dopiero wtedy, gdy informacja jest odebrana zgodnie z intencjami nadawcy. Uczestnicy zdiagnozują swój styl komunikacyjny i wypracują metodę dopasowywania komunikatów do odbiorcy.

 • Podstawy dobrego kontaktu - identyfikacja przydatnych kompetencji. Autoanaliza umiejętności komunikacyjnych.
 • Wojna światów. Pomiędzy logiką, emocjami a wartościami.
 • Budowanie wiarygodności – elementy komunikacji niewerbalnej i werbalnej. Spójność komunikatów.
 • Podstawowe narzędzia skutecznej komunikacji, pytania jako narzędzie kontroli nad procesem komunikacji, parafraza, słuchanie aktywne, zwroty zabezpieczające relacje.
 • Style komunikacji. Wprowadzenie do typologii osobowościowych.

Moduł II (3 godz.)
Budowanie wizerunku lidera

Od pierwszego dnia swojej pracy lider określa swoją rolę w zespole – buduje wizerunek. Od tego w jaki sposób określi swoje wartości, wyznaczy kierunek i jasne granice działań dopuszczalnych oraz preferowanych zależy w dużym stopniu dalsza współpraca oraz motywacja pracowników do realizacji zadań. Czy lepiej być partnerem czy dyrektywnie wyznaczać zadania? Jak elastycznie zmieniać swój styl kierowania i jakie to ma znaczenie dla efektywności zespołu? Jak zachować dyscyplinę wśród dużej grupy podwładnych? Oto pytania na które uczestnicy otrzymają odpowiedź w poniższym module.

 • „Problem na hali” - case study cz. I – wprowadzenie.
 • Specyfika kierowania dużą grupą pracowników.
 • Budowanie autorytetu lidera.
 • Przekazywanie decyzji jako forma budowania autorytetu.
 • Określenie zasad współpracy.
 • Wartości szefa, czyli jak dobrze zacząć.
 • Komunikacja budujące pozytywne relacje w grupie.

Moduł III (3 godz.)
Skuteczna realizacja zadań. Komunikacja bez nieporozumień

Zadaniem menadżera jest zmotywowanie i zainspirowanie pracownika do samodzielnej, jak najlepszej realizacji zadań oraz poszukiwania rozwiązań w przypadku sytuacji trudnych i niestandardowych. Istotnym elementem pracy menedżera jest również rozliczanie pracownika z powierzonych mu zadań. W trakcie modułu uczestnicy przećwiczą komunikaty oparte o informację zwrotna i konstruktywną krytykę, model asertywnej odmowy, a także wypracują metodę skutecznego instruktażu.

 • Laida i Hajmon – gra / symulacja.
 • Przyczyny niewykonywania obowiązków.
 • Oddzielanie faktów od opinii. Komunikat Ja.
 • „Co dobrze, a co źle”. Informacja o realizacji zadania.
 • Pomiędzy uległością a agresją. Podstawy asertywnej komunikacji.
 • Egzekwowanie własnych praw i ustanawianie granic psychologicznych.
 • Model asertywnej odmowy. Przyjmowanie i wyrażanie oceny. Trening postawy asertywnej.
 • „Zawalony temat”, czyli konstruktywna krytyka.

MODUŁ IV (4 godz.)
Metody i narzędzia angażowania i rozwijania pracowników

Jednym z kluczowych zadań menadżera jest wspieranie swoich podwładnych. Aby to osiągnąć szef powinien szczególny nacisk położyć na rozwój kompetencji swoich ludzi, na zdobycie przez nich wyższych kwalifikacji: zarówno tych „miękkich” - interpersonalnych, jak i tych „twardych” opartych o przepisy i procedury. W świecie globalizacji, i niezwykłego przyspieszenia każdy kolejny dzień jest zagrożeniem dla istniejącego modelu pracy - jedynie otwarte na nowa wiedzę i umiejętności osoby, odpowiednio zmotywowane i elastyczne sprostają jutrzejszym wyzwaniom.

 • Poziom gotowości pracownika do realizacji zadań.
 • Źródła informacji o lukach kompetencyjnych.
 • Budowania bezpiecznej atmosfery w rozmowie z pracownikiem.
 • Przygotowania do rozmowy. Identyfikacja pomocnych pytań.
 • Struktura rozmowy rozwojowej. Technika GROW.
 • Planowanie działań rozwojowych. Zasady tworzenia planów rozwojowych i ich weryfikacja.

Moduł V (4 godz.)
Sytuacje konfliktowe w zespole. Rola lidera w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.

W życiu każdego zespołu zdarzają się trudne sytuacje. Konflikt jest wspólnym problemem jego uczestników. Aby został konstruktywnie rozwiązany, powinny być uwzględniane interesy wszystkich stron. Tradycyjne postrzeganie konfliktu polegało na traktowaniu go jako zjawiska tylko i wyłącznie negatywnego. Źródła upatrywano w błędach zarządzania, nieumiejętności uświadomienia celu i wspólnych interesów. Pogląd ten jednak ewaluował. Stwierdzono, że konflikty w organizacjach są nieuniknione, a czasami nawet niezbędne. W module tym uczestnicy na bazie gier i casy study będą przyglądać się zjawisku konfliktu i bezpośrednio w nim uczestniczyć. Na bazie tych doświadczeń wypracowana zostania metodologia zarządzania konfliktem i narzędzi jego konstruktywnego rozwiązania.

 • Dlaczego dochodzi do konfliktów? Czy konflikt zawsze jest zjawiskiem negatywnym?
 • Dylemat więźnia – gra / symulacja.
 • Sposoby diagnozowania sytuacji konfliktowych.
 • Konstruktywne radzenie sobie z sytuacją konfliktu. Jak wykorzystać pozytywne i negatywne efekty konfliktów?
 • Strategie i metody rozwiązywania konfliktów.
 • Efektywne zachowania lidera w sytuacjach konfliktowych. Techniki przeciwdziałania presji, manipulacji i agresji.
 • „Problem na hali” Case study cz. II - finalizacja.

Szkolenie :: Zarządzanie sobą w czasie

Codziennie staramy się oszczędnie gospodarować naszym kapitałem. Jeżeli zauważymy, że udało nam się zaoszczędzić, lub nie przekroczyć ustalonej kwoty czujemy się dumni z siebie.

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

 • poznają praktyczne narzędzia i metody zarządzania sobą w czasie,
 • dowiedzą się, jak efektywnie zaplanować dzień pracy,
 • zdobędą umiejętność ustalania priorytetów i wypracują metody efektywnego planowania działań,
 • poznają reguły wyznaczania celów i przećwiczą stosowanie ich w życiu zawodowym i prywatnym,
 • określą przeszkody i bariery utrudniające efektywne zarządzanie swoimi działaniami,
 • zidentyfikują typowe czasopożeracze, określą przyczyny oraz wypracują sposoby na ich wyeliminowanie,


Program szkolenia:

Moduł I (1,5 godz.)
Czas to kapitał. Biznesowe postrzeganie czasu

Niezależnie od naszego wieku, płci, pozycji społecznej, zasobności portfela w osiąganiu czegokolwiek czynnikiem, który nas ogranicza jest czas. To najbardziej sprawiedliwe dobro. Nie da się go niczym zastąpić. Dlatego też z kapitału tego należy korzystać rozsądnie, starannie go inwestować i wykorzystywać w najlepiej pojętym interesie. Uczestnicy zapoznają się z generacjami zarządzania czasem, a poprzez burze mózgów i ćwiczenia uświadomią sobie fakt, że bez umiejętności świadomego zarządzania swoimi codziennymi zadaniami nie osiągną zamierzonych celów.

 • Czas to pieniądz. 4 Generacje zarządzania czasem.
 • Współczesny człowiek a postrzeganie czasu.
 • „Kamienie i piasek”. Efektywność a efektowność.
 • Kategorie czynności.

Moduł II (1,5 godz.)
Właściwy kierunek. Praca w oparciu o cele

W dobie tak ogromnego przyspieszenia i ciągłych zmian tylko osoby, które potrafią określać cele do których zmierzają, są wstanie osiągnąć harmonię i satysfakcję z codziennych czynności, zmierzyć się z trudnościami, mieć motywację i widzieć sens swoich wysiłków. Brak jasno sprecyzowanych celów nie przynosi oczekiwanych rezultatów, sprzyja chaosowi i koncentrowaniu się za sprawach doraźnych. W trakcie modułu uczestnicy poprzez ćwiczenia indywidualne i grupowe nabędą umiejętność wyznaczania celów, świadomego i realnego szacowania środków i czasu potrzebnego do realizacji zadań.

 • Zasady formułowania celów.
 • Wyznaczanie celów długo i krótkoterminowych.
 • Kategorie czynności.
 • Szacowanie czasu trwania czynności.

Moduł III (1,5 godz.)
Dopina, czy idzie na całość. Style zarządzania czasem

Nie można dopuścić, aby czas panował nad naszymi działaniami. Nie można zarządzać czasem, ale można zarządzać sobą w czasie. Właściwa organizacja pozwoli uniknąć stresu związanego z codziennymi obowiązkami. Poznanie poprzez testy autodiagnostyczne i kwestionariusze swoich silnych stron i obszarów do rozwoju związanych z zarządzaniem sobą w czasie pozwoli na przejęcie kontroli i w wielu przypadkach umożliwi pogodzenie pracy zawodowej z życiem osobistym.

 • Typologie stylów zarządzania czasem.
 • Diagnoza swojego stylu zarządzania czasem.
 • Nawyki i przekonania utrudniające efektywne wykorzystywanie czasu.
 • Analiza indywidualnych czynników blokujących efektywność pracy.

Moduł IV (1,5 godz.)
Priorytety, czyli od czego zacząć

Generał i prezydent USA powiedział: To co ważne rzadko bywa pilne, a to co pilne rzadko bywa ważne. Narzędzie jakim jest Macierz Eisenhower’a. pomaga skutecznie ustalać hierarchię naszych działań. Priorytetyzacja jest podstawową zasadą rozróżnienia rzeczy ważnych i pilnych. Uczestnicy podczas modułu wypracują metody radzenia sobie z prawidłowym kategoryzowaniem działań, planowaniem dnia pod kątem efektywności i kolejności wykonywanych obowiązków oraz zastanowią się jak unikać wszystkiego, co nie prowadzi do celu.

 • Fotografia dnia.
 • Pułapki przy ustalaniu priorytetów.
 • Prokrastynacja, czyli syndrom studenta.
 • Macierz Eisenhowera, czyli co ważne, a co pilne.
 • Sposoby radzenia sobie czasopożeraczami.

Moduł V (1,5 godz.)
Dobre praktyki, czyli kilka słów o efektywności

Często szukamy jakiejś tajemnej wiedzy, która pozwoli nam być bardziej efektywnymi – realizować zadania skutecznie i w określonym czasie. Poznanie i „przepracowanie” kilku prostych zasad i reguł, praktycznych wskazówek pozwoli na niewyważanie już otwartych drzwi i sprostanie codziennym wyzwaniom, zarówno tym zawodowym, jak i prywatnym.

 • Krzywa wydajności
 • Czas zarezerwowany i czas dostępny - czerwone i zielone godziny.
 • Planowanie rezerw czasowych.
 • Efektywne zarządzanie zebraniem i spotkaniami firmowymi.